Loading ...

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете внимателно този документ. Той съдържа Политиката за поверителност на физическите лица – крайни потребители („Политика“) и е неразделна част от Условията за ползване от крайните потребители („Условията“). В случай, че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 31 май 2018 г

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите („Услуги“) на сайта www.digi-service.eu и мобилните версии и приложения („Сайтът“), Акуариус сървис ЕООД („Ние“) с адрес на управление: бул. Тотлебен 2А. , София 1606 , ЕИК: 204087766 обработва данни на физически лица („Субекти на данни” / „Вие”/„Вие”), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни Ние спазваме всички приложими закони за защита на данните, включително Регламент (ЕО) 2016/679 („Регламентът“).

Съгласно Регламента лични данни са всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни („Обработване“) е всяко действие или набор от действия, които могат да бъдат извършени върху лични данни чрез автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги ние обработваме информация за следните Обекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Клиенти;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, отправили запитвания (включително чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Акуариус сървис ЕООД;
(г) Физически лица с информация, съдържаща се в запитвания (включително чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена до Акуариус сървис ЕООД.

2. Данни, обработвани във връзка с предоставянето на Услугите

2.1. Предоставена от вас информация

Вие решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Формулярите, чрез които се въвеждат личните данни, ясно посочват задължителния или доброволния характер на предоставянето на данните. Необходимите за попълване данни са тези, без които не можем да предоставим Услугата или част от нея.

(a) Регистрирайте се / Създайте акаунт.

Използването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете свой собствен акаунт, трябва да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола. Освен това се съхранява информация за регистрацията и спазването на Условията (дата, час и IP адрес).

(b) Данни, съхранявани във вашия акаунт.

Акуариус сървис ЕООД не се задължава и не следи наличността на посочените тук данни на Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло рисковано и отговорност на предоставящото лице.

Други данни

Акуариус сървис ЕООД може да обработва и други данни, свързани с Вас, в случаите, когато доброволно предоставите такива чрез попълване на съответните електронни форми на Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на използване на Услугите

Логота, свързани със сигурността, техническата поддръжка, разработката и др.

Сайтът използва регистрационни файлове за следните цели:

• За осигуряване на надеждна работа на Услугите и за идентифициране на технически проблеми;

• За гарантиране на сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

• Развитие и подобряване на Услугите на Сайта;

• За измерване на видимостта и използваемостта на Сайта;

• Логота в случаите, когато това се изисква от закона (по желание на логото на електроните).

Влезте в системата. Този дневник дава възможност за откриване и автоматично блокиране на неоторизирани опити за достъп до акаунти. Поддържа се до 1 /а/ година, включително дата и час на влизане, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или настолен браузър, IP адрес.

Сървърни регистрационни файлове, защитни стени на уеб приложения и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези регистрационни файлове са необходими за откриване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от горните цели. Съхраняват се до 1/а/ година. Дневниците могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение, някои устройства могат да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

бисквити

Използването на бисквитки е необходимо за работата на сайта. Подробно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение можете да намерите тук

3. Цели за обработване на лични данни

Акуариус сървис ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите на тази Политика и Условията за ползване

Newsletter signup

  Запазете час при специалист

  Ден за посещение

  Камера модел:

  Обектив модел:

  Вид услуга:

  Име

  Фамилия

  Email адрес

  Телефонен номер

  Адрес

  Град

  Специални изисквания